từ điển blackjack

Từ điển Blackjack – Tất tần tật những thuật ngữ Blackjack

Là người chơi mới, bạn sẽ thường nghe thấy những người chơi khác dùng nhiều thuật ngữ lạ, vì vậy chúng tôi đã tạo ra danh sách này như một cuốn từ điển blackjack. Bạn có thể sử dụng để tham khảo mỗi khi nghe thấy một cụm từ lạ trên bàn blackjack w88.

Thuật ngữ blackjack thông dụng

Anchorman – Người chơi ngồi ghế cuối cùng của bàn, cuối cùng bên phải của nhà cái và sẽ đến lượt cuối cùng.

Chặn người chơi – Một sòng bạc từ chối cho một người chơi vào bàn blackjack

Blackjack – Kết hợp bài mang lại chiến thắng ngay lập tức, bao gồm quân A và các lá có giá trị bằng 10.

Bù – Có kết hợp bài cao hơn 21 điểm, tự động thua

Người đếm bài – Một người chơi giỏi theo dõi được quân bài nào đang được chia.

Đếm bài – Hành động theo dõi giá trị quân bài khi nó được chia

Nhà cái/ người chia bài – Nhân viên sòng bạc, đối đầu với người chơi và là người chia bài

Cỗ bài – Bộ bài tiêu chuẩn 52 quân

Cược gấp đôi – Lựa chọn gấp đôi tiền cược khi chỉ còn bốc 1 cây nữa

Bốc 1 cây – Bốc thêm một cây ở đầu tiên bộ bài

Bỏ bài sớm – Lựa chọn bỏ bài giữa chừng

Bộ bài thuận lợi – Những lá bài còn lại trong bộ có lợi cho người chơi

First Baseman -Người chơi ở ghế đầu tiên của bàn, cuối cùng bên trái nhà cái, người đầu tiên thực hiện hành động.

Flat Bet -. Đặt cược cùng một mức mỗi ván, không thay đổi

Floorman – Giám sát của sòng bạc để theo dõi những người chia bài.

Hand/Kết hợp bài – Những lá bài ban đầu chia cho người chơi

Tổng cứng – kết hợp bài không chứa A hoặc A được tính là 1 điểm.

Đối đầu – Đấu 1-1 giữa nhà cái và người chơi

High Roller/Ưa mạo hiểm – Người chơi đặt cược số tiền lớn

Bốc -. Bốc thêm một cây sau 2 lá ban đầu

Hole Card – Lá bài úp của nhà cái

House/Nhà – Một thuật ngữ khác chỉ sòng bạc

Bảo hiểm – Một lựa chọn đặt cược khi nhà cái có một cây A đang lật

Mucker – Người chơi gian lận, cho thêm những lá có lợi vào bài.

Nhiều cỗ bài – Bàn chơi sử dụng nhiều hơn 1 bộ bài

Bài tự nhiên – Blackjack

Bài hình – Những là J,Q, K

Pat Hand -. Một kết hợp bài 17 cứng hoặc cao hơn

Penetration – Số lá bài nhà cái chia ra trước khi tráo

Pit Boss – Người giám sát của sòng bạc, quản lý tonaf bộ bàn blackjack

Hòa (Push) -.Người chơi và nhà cái có bài bằng nhau, không ai thắng hay thua

Vòng -. Tất cả người chơi hoàn thành hành động của mình

Shoe – Nơi đựng bài

Tráo – Thay đổi thứ tự các quân bài trước khi chia

Một cỗ bài – Ván blackjack mà chỉ 1 cỗ bài được sử dụng

Tổng mềm – Những kết hợp bài có Át được tính là 11 điểm

Tách đôi – Lựa chọn tách hai cây bài cùng số thành hai bộ độc lập

Dừng – Quyết định không bốc thêm cây nào

Lá bài cứng  /Stiff Card – Lá bài từ 2-6, buộc nhà cái phải bốc

Stiff Hand – Những kết hợp bài có tổng từ 12-16, có khả năng bị bù nếu bốc phải lá có giá trị là 10

Ten-Poor Deck – Một bộ bài mà hơn 10 lá có giá trị dã được chia

Ten-Rich Deck – Một bộ bài mà dưới 10 lá có giá trị dã được chia

Lá có giá trị bằng 10/Ten-Value Card -.Tất cả những là có giá trị bằng 10 – 10, J, Q, K

Third Baseman – người chơi ngồi ghế cuối cùng của bàn, cuối cùng bên phải của nhà cái và sẽ đến lượt cuối cùng .

21 – blackjack

Bộ bài không thuận lợi -. Một bộ mà những lá còn lại có lợi cho nhà cái

Đơn vị – Số tiền cược tiêu chuẩn

Bài ngửa – Lá bài ngửa của nhà cái, được tất cả người chơi nhìn thấy

Đọc thêm: